Knihovna Českého muzea stříbra

Knihovna Českého muzea stříbra se nachází v prvním patře historického objektu Hrádek, kde je umístěno České muzeum stříbra. Její vznik lze datovat do roku 1877, kdy byl založen Archeologický sbor Wocel. Sbor vznikl s posláním pečovat o historicky a umělecky cenné dokumenty a památky kutnohorského regionu. V náplni své činnosti měl též schraňování a uchovávání knižních a fotografických dokumentů.

Knihovna je od 23.7.2002 zapsána v evidenci knihoven na Ministerstvu kultury ČR (evidenční číslo 0333/2002).

Knihovnice je členem Komise knihovníků Asociace muzeí a galerií ČR. V roce 2009 byla zvolena do výkonného výboru Komise knihovníků AMG jako zástupkyně pro část Středočeského kraje. V podzimních volbách 2016 tuto funkci znovu obhájila.

Od října 2016 je členkou redakční rady časopisu Krásné město.

Výpůjční doba:

Ve dnech 5. - 7. 9. 2017 bude knihovna z důvodu účasti na semináři uzavřena. Děkuji za pochopení. Entlerová

Pondělí a úterý, 9.00 - 12.00 a 13.00 - 16.00

Kontaktní osoba:

Eva Entlerová, BBus (Hons) - tel. 327 51 21 59 - linka 25

Zaměření fondu:

  • Kutnohorika (2128 sv.)
  • historie
  • archeologie
  • výtvarné umění
  • numizmatika
  • geologie
  • etnografie