Knihovna Českého muzea stříbra

Knihovna Českého muzea stříbra se nachází v prvním patře historického objektu Hrádek, kde je umístěno České muzeum stříbra. Její vznik lze datovat do roku 1877, kdy byl založen Archeologický sbor Wocel. Sbor vznikl s posláním pečovat o historicky a umělecky cenné dokumenty a památky kutnohorského regionu. V náplni své činnosti měl též schraňování a uchovávání knižních a fotografických dokumentů.

Knihovna je od 23.7.2002 zapsána v evidenci knihoven na Ministerstvu kultury ČR (evidenční číslo 0333/2002).

Knihovnice je členem Komise knihovníků Asociace muzeí a galerií ČR. V roce 2009 byla zvolena do výkonného výboru Komise knihovníků AMG jako zástupkyně pro Středočeský kraj. V podzimních volbách 2016 a 2019 tuto funkci znovu obhájila.

Od října 2016 je členkou redakční rady časopisu Krásné město.

V září 2018 byla vybrána jako členka poroty ceny Ministerstva kultury Knihovna roku v kategorii „Významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“. V této porotě zasedala ještě následující dva roky.

Výpůjční doba:

Úterý a středa od 9 - 12 a od 13 - 16 hodin. V ostatní dny dle předchozí domluvy.

Ve středu 10. 7. 2024 bude knihovna uzavřena. Děkuji za pochopení, Entlerová.

Kontaktní osoba:

Eva Entlerová, BBus (Hons) - tel. 327 51 21 59 - linka 25, mobil 722 994 435

Zaměření fondu:

  • Kutnohorika (2333 sv.)
  • historie
  • archeologie
  • výtvarné umění
  • numizmatika
  • geologie
  • etnografie