Fotodokumentace

Fotodokumentace ČMS obsahuje fotografie, negativy, diapozitivy a skleněné fotodesky. Tento fond má základ ve fotodokumentaci sboru Vocel, jenž shromažďoval především fotografie památkových objektů v Kutné Hoře a okolí.
Evidence fotodokumentace je vedena v přírůstkových knihách od r. 1961 a v programu Bach fotoarchiv od r. 2003. K 31. 12. 2016 bylo v programu Bach zapsáno 4945 položek.
Klášterská brána
Klášterská brána (zbořena v r. 1879)
Vlašský dvůr Chrám sv. Barbory
Vlašský dvůr před přestavbou Chrám sv. Barbory se sedlovou střechou


Studijní materiál X8

V knihovně ČMS je uložen soubor studijního materiálu, jenž představují pohlednice a je označen signaturou X8. K 31. 12. 2016 obsahoval fond studijního materiálu celkem 646 ks pohlednic. Převažují pohlednice, které znázorňují památkové objekty v Kutné Hoře a jejím okolí. Mnohé z nich jsou datovány do poč. 20. století Matiční slavnost
Matiční slavnosti na Horách Kutných dne 10. a 11. srpna 1901
Kamenná kašna Pozdrav z Kutné Hory
Kamenná kašna - poč. 20 století Chrám sv. Barbory se sedlovou a stanovou střechou