Signatura:
Název:Český list
Podnázev:od č. 1 (1903) Politický svobodomyslný Časopis lidový, od č. 24 (1904) Politický neodvislý Časopis lidový
Místo:Kolín, od č. 51 (1898) Praha, od č. 1 (1903) Na Smíchově
Periodicita:3 x měsíčně, od č. 3 (1896) 1 x týdně
Příloha:Smíchovský Obzor (1903 - 1904)
Vydavatel:Josef V. Hejnic, od č. 28 (1900) Stanislav Auersvald
Redaktor:Stanislav Auersvald
Tisk:Adolf Švarc v KH
Ročníky a čísla:Roč. 1, č. 1 (7. května 1896)- 35, Roč. 2 (1897), č. 1-52, Roč. 3 (1898), č. 1-52, Roč. 4 (1899), č. 1-52, Roč. 5 (1900), č. 1-52, Roč. 6 (1901), č. 1-52, Roč. 8 (1903), č. 1-53, Roč. 9 (1904), č. 1-32 (13. října 1904)