Signatura:
Název:Hlasy Kutnohorské
Podnázev:Prostonárodní politické noviny, věnované zájmům krajin jihovýchodních Čech
Místo: Kutná Hora
Periodicita:2 x měsíčně
Příloha:
Vydavatel:Antonín Šolta, od č. 7 (1888) Rudolf Bort
Redaktor:Antonín Šolta, od č. 7 (1888) Rudolf Bort
Tisk:J. Pak v Kolíně
Ročníky a čísla:Roč. 1, č. 1 (3. června 1888) - 14, Roč. 2 (1889), č. 1-14 (20. července 1889)