Signatura:K 799, 154
Název:Rozhled, od č. 1 (1893) Hospodářské rozhledy
Podnázev:Illustrovaný časopis věnovaný rolnictví, zahradnictví, lesnictví, domácímu hospodářství a příbuzným odvětvím, od č. 1 (1893) Časopis věnovaný rolnictví, zahradnictví, včelařství, lesnictví, domácímu hospodářství a veškerým zájmům zemědělství, od č. 7 (1893) Časopis věnovaný veškerým zájmům hospodářství, od č. 1 (1895) Časopis věnovaný veškerým zájmům zemědělství
Místo:Kutná Hora
Periodicita:2 x měsíčně
Příloha:
Vydavatel:Karel Šolc, od č. 1 (1893) Barbora Šolcová, od č. 7 (1893) Ant. Nádvorník a Fr. Cicvárek
Redaktor:Karel Šolc, od č. 1 (1893) Josef Pekárek, od č. 7 (1893) Ant. Nádvorník
Tisk:Karel Šolc v KH
Ročníky a čísla:Roč. 1, č. 1 (5. leden 1887) - 24, Roč. 1, č. 1 (5. leden 1893) - 24, Roč. 2 (1894), č. 1-24 (29. prosince 1894), Roč. 3 (1895), č. 1-9, 11-14, 16-24, Roč. 4 (1896), č. 1-20, Roč. 5 (1897), č. 1-17, 19-24 (25. prosince 1897)