Signatura:K 1416
Název:Hospodářský věstník
Podnázev:Měsíčník věnovaný zájmům zemědělství, družstevnictví, peněžnictví, hospodářskému průmyslu, národnímu hospodářství, samosprávě, školství na Kutnohorsku
Místo:Kutná Hora
Periodicita:1 x měsíčně
Příloha:
Vydavatel:Hospodářské Družstvo v Kutné Hoře
Redaktor:Jan Hlaváček
Tisk:Antonín Novák v KH
Ročníky a čísla:Roč. 7, č. 3 (březen 1930)