Signatura:K 141
Název:Krásné město
Podnázev:Věstník městské cizinecké komise v Kutné Hoře, od č. 1 (1946) Kulturní a propagační věstník města Kutné Hory, od č. 1 (1951) Vlastivědný a kulturní věstník MNV v Kutné Hoře, od č. 1 (1969) Časopis pro rodáky a přátele Kutné Hory, od č. 1 (1991) Časopis přátel Kutné Hory
Místo:Kutná Hora
Periodicita:4 x ročně, od č. 1 (1946) 6 x ročně, od č. 1 (1950) 4 x ročně
Příloha:
Vydavatel:Město Kutná Hora, od č. 1 (1951) MNV v Kutné Hoře, od č. 1 (1969) Oblastní muzeum v Kutné Hoře, od č. 1 (1991) Městské zastupitelstvo v Kutné Hoře
Redaktor:Josef Vepřek, od č. 1 (1946) Josef Nuhlíček, od č. 1 (1969) Ladislav Znojemský, od č. 1 (1991) Helena Štroblová, od č. 1 (2002) Pavel Novák, od č. 1 (2004) Vojtěch Vaněk, od č. 1 (2005) Lukáš Provaz
Tisk:Antonín Novák v Kutné Hoře, od č. 1 (1950) Středočeské tiskárny v KH, od č. 1 (1969) Obchodní tiskárny Kolín, od č. 1 (1991) Label
Ročníky a čísla:Roč. 1, č. 1 (1938) - 4, Roč. 2 (1939), č. 1-4, Roč. 3 (1940), č. 1-4, Roč. 4 (1941), č. 1, Roč. 5 (1946), č. 1-6, Roč. 6 (1947), č. 1-6, Roč. 7 (1948), č. 1-6, Roč. 8 (1949), č. 1-6, Roč. 9 (1950), č. 1-4, Roč. 10 (1951), č. 1-4 (15. listopadu 1951), Roč. 1969, č. 1-4, Roč. 1970, č. 1-4, Roč. 1971, č. 1-4, Roč. 1991, č. 1-4, Roč. 1992, č. 1-4, Roč. 1993, č. 1-4, Roč. 1994, č. 1-4, Roč. 1995, č. 1-4, Roč. 1996, č. 1-4, Roč. 1997, č. 1-4, Roč. 1998, č. 1-4, Roč. 1999, č. 1-4, Roč. 2000, č. 1-4, Roč. 2001, č. 1-4, Roč. 2002, č. 1-4, Roč. 2003, č. 1-4, Roč. 2004, č. 1-4, Roč. 2005, č. 1-2 (13.6.2005)