Signatura:
Název:Kutnohorské listy, od č. 18 (1888), Kutnohorské listy (Horník), od č. 1 (1920) Kutnohorské listy
Podnázev:Politický čtrnáctidenník, od č. 15 (1882) Politický týdenník, od č. 1 (1883) Politický časopis prostonárodní, od č. 18 (1888) Prostonárodní časopis politický, od č. 1 (1920) Orgán československé národní demokracie
Místo:Kutná Hora
Periodicita:2 x měsíčně, od č. 15 (1882) 1 x týdně
Příloha:Čáslavan (1883-1890)
Vydavatel:Petr Miloslav Veselský, od č. 15 (1882) Václav B. Ježek, od č. 77 (1883) Karel Šolc, od č. ? (1890) Barbora Šolcová, od č. 1 (1920) Tiskařské a vydavatelské družstvo v Kutné Hoře
Redaktor:Petr Miloslav Veselský, od č. 15 (1882) Václav B. Ježek, od č. 82 (1883) Gustav Toužil, od roč. 7 (1887), č. ? Antonín Šolta, od č. 14 (1888) Ferdinand Vyskočil, od č. 1 (1920) J. A. Červný
Tisk:Karel Šolc v Kutné Hoře, od č. 1 (1920) J. L. Bayer v Kolíně, od č. 31 (1920) Karel Štrup v Čáslavi
Ročníky a čísla:Roč. 1, č. 3 (7. května 1881) - 5, 7-18, Roč. 2 (1882), č. 1-3, 5, 7, 9-11, 13-14 (15. července 1882), Roč. 2, č. 15 (5. srpna 1882) -25, Roč. 3, č. 1 (3. ledna 1883) - 36, 38-62, 64, 67, 69-71, 73-94, 96, 98, Roč. 4 (1884), č. 1-102, Roč. 7 (1887), č. 29, 38, Roč. 8 (1888), č. 1-3, 5-17 (27. dubna 1888), Roč. 8, č. 18 (4. května 1888) - 52, Roč. 10 (1890), č. 8, 15, 26, 28-29 (18. července 1890), Roč. 1, č. 1 (14. ledna 1920) - 27, 29, 31-38 (2. října 1920)