Signatura:
Název:Podvysocké Listy
Podnázev:Orgán politického spolku Podvysockého, od č. 7 (1890) Orgán politického spolku Podvysockého a politického klubu pro okresy: německobrodský, chotěbořský, humpolecký, přibyslavský, polenský a stocký, od č. 19 (1891) Orgán politického spolku Podvysockého a politického klubu pro okresy: německobrodský, chotěbořský, humpolecký, přibyslavský, polenský, stocký a svobodomyslného klubu politického pro okres ledečský a dolnokrálovický, od č. 27 (1902) Orgán okresů: kutnohorského, uhlířsko-janovického, německobrodského, chotěbořského, humpoleckého, přibyslavského, polenského, ledečského a dolnokrálovického, od č. 40 (1912) Orgán okresů: kutnohorského, uhlířsko-janovického, čáslavského, chotěbořského, humpoleckého, přibyslavského, polenského, ledečského a dolnokrálovického, od č. 1 (1920) Orgán hájící kulturní, politické a hospodářské zájmy českoslov. středních stavů
Místo:Kutná Hora
Periodicita:1 x týdně
Příloha:Mimořádná příloha "Podvysockých Listů", Zábavná a poučná příloha
Vydavatel:Politický spolek Podvysocký, od č. 50 (1892) Josef Hejnic, od č. 48 (1905) Jindřicha Hejnicová, od č. 1 (1909) Karel Šíma, od č. 44 (1909) Karel Hütter, od č. 40 (1912) Václav Velinský, od č. 1 (1914) František Vysypal, od č. 1 (1920) Tiskové družstvo českosl. živnostensko-obchodnické strany středostavovské
Redaktor:Josef Hejnic, od č. 50 (1892) Frt. Říha, od č. 40 (1893) Josef Hejnic, od č. 48 (1905) Josef Pekárek, od č. 1 (1909) Karel Šíma, od č. 44 (1909) Karel Hütter, od č. 40 (1912) Václav Velinský, od č. 1 (1914) František Vysypal, od č. 1 (1920) František John, od č. 28 (1921) Bohuslav Heřmánek
Tisk:Karel Šolc, Kutná Hora, od č. 1 (1896) Adolf Švarc v Kutné Hoře, od č. 1 (1909) Karel Šolc v Kutné Hoře, od č. 1 (1920) Adolf Švarc v Kutné Hoře
Ročníky a čísla:Roč. 1, č. 4 (11. října 1890) - 5, 7-16, Roč. 2 (1890-91), č. 1-37, Roč. 3 (1892), č. 1-11, 13-15, 17, 19-22, 24-31, 33-42, 44-52, Roč. 4 (1893), č. 1-19, 21-26, 28-52, Roč. 5 (1894), č. 1-25, 28-52, Roč. 7 (1896), č. 1-52, Roč. 8 (1897), č. 1-52, Roč. 9 (1898), č. 1-52, Roč. 10 (1899), č. 1-52, Roč. 11 (1900), č. 1-59, Roč. 12 (1901), č. 1-52, Roč. 13 (1902), č. 1-52, Roč. 14 (1903), č. 1-52, Roč. 15 (1904), č. 1-52, Roč. 16 (1905), č. 1-52, Roč. 17 (1906), č. 1-53, Roč. 18 (1907), č. 1-52, Roč. 21 (1910), č. 1-52, Roč. 22 (1911), č. 1-53, Roč. 23 (1912), č. 1-52, Roč. 24 (1913), č. 1-52, Roč. 25 (1914), č. 1-52 (24. prosince 1914), Roč. 26 (1915), č. 1-36, Roč. 29 (1920), č. 1-34 (24. června 1921)