Signatura:
Název:Pravda
Podnázev:Časopis českoslov. národně-demokratické strany na Čáslavsku
Místo:Čáslav
Periodicita:1 x týdně
Příloha:
Vydavatel:Tiskařské a vydavatelské družstvo
Redaktor:Josef Žantovský, od č. 28 (1926) Karel Tesař, od č. 1 (1930) Antonín Sedláček
Tisk:Grafické závody Adolfa Švarce v Kutné Hoře, od č. 1 (1930) Antonín Novák v Kutné Hoře
Ročníky a čísla:Roč. 29, č. 1 (9. ledna 1925) - 5, 7-17, 19-52, Roč. 30 (1926), č. 1-4, 6-19, 21-49, Roč. 48 (1930-31), č. 1, 3-12, 14-15, 18, 22, 24-25, 28-48 (18. prosince 1931)