Signatura:
Název:Pravda
Podnázev:List československé národní demokracie v Kutné Hoře, od č. 33 (1931) List čsl. národní demokracie pro okres kutnohorský a uhl.-janovický, od č. 38 (1935) List Národního sjednocení pro okres kutnohorský a uhlířskojanovický, od č. 28 (1936) List Národního sjednocení pro okresy: Kutná Hora, Čáslav, Humpolec, Chotěboř, Ledeč, Něm. Brod a Uhl. Janovice, od č. 44 (1938) List hájící zájmy Národní jednoty pro okresy: Kutná Hora, Čáslav, Humpolec, Chotěboř, Ledeč n. S., Něm. Brod, Uhlířské Janovice
Místo:Kutná Hora
Periodicita:1 x týdně
Příloha:
Vydavatel:Místní výkonný výbor čsl. národní demokracie, od č. 38 (1935) Místní výkonný výbor Národního sjednocení, od č. 1 (1936-7) Tiskařské družstvo "Pravda"
Redaktor:J. Čížek, od č. 28 (1931) Vlad. Minařík, od č. 39 (1931) Jan Brdička, od č. 38 (1932) Karel Richter, od č. 11 (1937) Karel Šípek, od č. 1 (1938) Jan Forman
Tisk:Grafia v Kutné Hoře, od č. 11 (1937) V. Čepek v Čáslavi
Ročníky a čísla:Roč. 3, č. 1 (8. ledna 1931), 8, 10-16, 18-32 (20. srpna 1931), Roč. 3, č. 33 (27. srpna 1931) - 50, Roč. 4 (1932), č. 1-50, Roč. 5 (1933), č. 1-50, Roč. 6 (1934), č. 1, 3-50, Roč. 7 (1935), č. 1-20, 22-28 (4. července 1935), Roč. 7, č. 38 (26. září 1935), 43-48, 52, Roč. 8 (1936), č. 1-27 (9. července 1936), Roč. 8, č. 28 (16. července 1936) - 50, Roč. 9 (1936-7), č. 1-52, Roč. 10 (1938), č. 1-43 (17. listopadu 1938), Roč. 10, č. 44 (25. listopadu 1938) - 48 (23. prosince 1938)