Signatura:
Název:Satanáš
Podnázev:Nejrozšířenější půlnoční časopis Kutnohorský, věnovaný každému, kdož si jej za 10 kr. koupí
Místo:Kutná Hora
Periodicita:1 x ročně
Příloha:
Vydavatel:K. Veselý
Redaktor:Damián Ďoubalík
Tisk:K. Veselý v Chotěboři
Ročníky a čísla:Roč. 1890 (31. prosince)