Signatura:
Název:Školský Obzor
Podnázev:Neodvislý list věnovaný zájmům našeho školství a učitelstva
Další podnázev:Orgán "Protiklerikální ligy učitelské"
Místo:Kutná Hora
Periodicita:1 x týdně kromě prázdnin
Příloha:Moravská Hlídka, Živnostenská škola pokračovací
Vydavatel:Josef Hofrychtr
Redaktor:Josef Hofrychtr
Tisk:Adolf Švarc v Kutné Hoře
Ročníky a čísla:Roč. 19, č. 1-2 (11. září 1912) - 45 (12. srpna 1913)