Signatura:
Název:Slánský Obzor
Podnázev:Věstník musejního a literárního spolku "Palacký"
Místo:Slané
Periodicita:
Příloha:
Vydavatel:"Palacký", musejní a literární spolek
Redaktor:Petr Hrubý, od r. 1928 (Roč. 36) František Duras
Tisk:F. Neubert v Slaném, od r. 1928 (Roč. 36) Vojtěch Kočka v Slaném, od r. 1929 (Roč. 37) "Veleslavín", Fr. Franz a spol. v Slaném
Ročníky a čísla:Roč. 12 (1904), Roč. 36 (1928), Roč. 37 (1929)