Signatura:
Název:Sociálně demokratické Podvysocko
Podnázev:Časopis čs. soc. dem. strany dělnické pro okres Kutnohorský a Uhlířskojanovický, od roč. 5 (1925) Časopis čsl. sociálně demokratické strany dělnické pro okres kutnohorský, uhlířskojanovický a čáslavský, od č. 1 (1931) Časopis československé sociálně demokratické strany dělnické pro okresy: kutnohorský, uhlířskojanovický, čáslavský a ledečský, od č. 1 (1937) Časopis československé sociálně demokratické strany dělnické pro okresy: kutnohorský, uhlířskojanovický, čáslavský, ledečský a německobrodský (Českomoravská vysočina), od roč. 18 (1938) Časopis československé sociálně demokratické strany dělnické pro Kutnohorsko, Uhlířskojanovicko, Čáslavsko, Ledečsko, Dolnokralovicko
Místo:Kutná Hora
Periodicita:2 x měsíčně, od roč. 5 (1925) 1 x týdně
Příloha:
Vydavatel:Strana sociálně demokratická
Redaktor:Jaroslav Červený, od roč. 5 (1925) Václav Šmejkal, od č. 29 (1930) Jindřich Čermák
Tisk:Grafia v Kutné Hoře
Ročníky a čísla:Roč. 1, č. 1 (10. prosince 1920) - 11, 13-26 (25. listopadu 1921), Roč. 5 (1925), č. 10-12, 18, 20-21, 30, 34,37,39-40, 43-45, 47-48, 50-51, Roč. 9 (1929), č. 15, 17, 20, 22, 26-28, 30-35, 37-39, 41-44, Roč. 10 (1929-30), č. 1-13, 16-22, 26-30, 32-33, 35-39, 41-46, 48-50, 52, Roč. 11 (1930-31), č. 2, 5-52, Roč. 12 (1931-32), č. 1-11, 13-52, Roč. 13 (1932-33), č. 1-52, Roč. 14 (1934), č. 1-37, 39-42, 44-52, Roč. 15 (1935), č. 1-52, Roč. 16 (1936), č. 1-3, 5-8, 10-39, 41-45, 47-52, Roč. 17 (1937), č. 1-52, Roč. 18 (1938), č. 30-52 (23. prosince 1938)