Signatura:K 173, 1017, 1421
Název:Turistický obzor
Podnázev:Věstník Klubu československých turistů - Odbor Kutná Hora, od č. 1 (1939) Věstník Klubu českých turistů, odbor: Kutná Hora
Místo:Kutná Hora
Periodicita:1 x měsíčně, od č. 1 (1935) 10 x ročně, od č. 1 (1939) 4 x ročně, od č. 3 (1940) 6 x ročně
Příloha:
Vydavatel:Klub československých turistů v KH, od č. 1 (1939) Klub českých turistů
Redaktor:Jaroslav Pelc, od č. 2 (1924) Vojtěch Vostrý, od č. 7 (1928) Josef Kaňka, od č. 12 (1929) František Šmídl, od č. 2 (1940) Jiří Janovský
Tisk:Adolf Švarc v KH, od č. 6 (1922) Grafie v KH
Ročníky a čísla:Roč. 3, č. 1 (15. leden 1922) - 12, Roč. 4 (1923), č. 1-12, Roč. 5 (1924), č. 1-12, Roč. 6 (1925), č. 1-12, Roč. 7 (1926), č. 1-7, 9-12, Roč. 8 (1927), č. 1-12, Roč. 9 (1928), č. 1-12, Roč. 10 (1929), č. 1-12, Roč. 11 (1930), č. 1-12, Roč. 12 (1931), č. 1-12, Roč. 13 (1932), č. 1-12, Roč. 14 (1933), č. 1-12, Roč. 15 (1934), č. 1-12, Roč. 16 (1935), č. 1-9, Roč. 17 (1936), č. 1-10, Roč. 18 (1937), č. 1-10, Roč. 19 (1938), č. 1-10, Roč. 20 (1939), č. 1-4, Roč. 21 (1940), č. 1-6, Roč. 22 (1941), č. 1-6, Roč. 23 (1942), č. 3-6, Roč. 24 (1943), č. 1 (26. únor 1943)