Signatura:
Název:Věstník Hellichova musea Poděbradska
Podnázev:
Místo:Poděbrady
Periodicita:2 x ročně
Příloha:
Vydavatel:Hellichovo museum Poděbradska
Redaktor:Jan Hellich
Tisk:M. Nohavec, Lázně Poděbrady
Ročníky a čísla:Roč. 1 (1930), č. 1