Signatura:
Název:Věstník Musejního spolku města Rakovníka a politického okresu rakovnického
Podnázev:
Místo:Rakovník
Periodicita:1 x ročně
Příloha:
Vydavatel:Musejní spolek v Rakovníce
Redaktor:od č. 14 (1924) Jan Renner
Tisk:Antonín Štrombach v Lounech
Ročníky a čísla:Roč. 1923, č. 13, Roč. 1924, č. 14, Roč. 1925, č. 15, Roč. 1926, č. 16, Roč. 20 (1930)