Signatura:
Název:Věstník Odboru klubu českých turistů v Hoře Kutné, od č. 1 (1920) Věstník Odboru klubu československých turistů v Kutné Hoře
Podnázev:
Místo:Kutná Hora
Periodicita:nejméně 4 x ročně
Příloha:
Vydavatel:Odbor klubu českých turistů v Kutné Hoře, od č. 1 (1920) Odbor klubu československých turistů v Kutné Hoře
Redaktor:Jaromír Dajbych, od č. 1 (1916) Vojt. Dolejš
Tisk:Karel Šolc v KH, od č. 1 (1920) Adolf Švarc v KH, od č. 4 (1921) Grafie v KH, od č. 5 (1921) Adolf Švarc v KH
Ročníky a čísla:Roč. 1, č. 1 (1914) - 2, Roč. 2 (1915), č. 1 (25. ledna 1915), Roč. 3 (1916), č. 1 (10. března 1916), Roč. 6 (1920), č. 1 (1. června 1920), Roč. 2 , č. 4 (12. června 1921) - 5 (1. srpna 1921)