Signatura:K 817, 818
Název:Věstník Sokola Kutnohorského
Podnázev:
Místo:Kutná Hora
Periodicita:2 x měsíčně
Příloha:
Vydavatel:František Doskočil
Redaktor:František Doskočil
Tisk:Adolf Švarc v KH
Ročníky a čísla:Roč. 1, č. 1 (26. dubna 1902) - 6 (8. července 1902)