Signatura:K 196
Název:Věstník českoslovanských museí a spolků archaeologických
Podnázev:
Místo:Čáslav
Periodicita:každý lichý měsíc
Příloha:
Vydavatel:Kliment Čermák
Redaktor:Kliment Čermák
Tisk:František Starcha v Čáslavi
Ročníky a čísla:Roč. (Díl) 4, č. 2 (20. března 1900), 7-8, 10 (20. července 1901)