Signatura:
Název:Vůle lidu pracujícího
Podnázev:Týdeník Českosl. strany komunistické, orgán župy pražské pro okres kutnohorský, uhl.-janovický a čáslavský, od č. 35 (1922) Týdeník československé strany komunistické
Místo:Kutná Hora
Periodicita:1 x týdně
Příloha:Odboj
Vydavatel:Antonín Linhart
Redaktor:Antonín Linhart
Tisk:Adolf Švarc v KH
Ročníky a čísla:Roč. 2, č. 1 (7. června 1921) - 52 (9. června 1922)