Signatura:K 802
Název:Za bratrstvím
Podnázev:Časopis pro výchovu sokolskou, od č. 1 (1925) Věstník sokolské župy Havlíčkovy
Další podnázev:Věstník tělocvičné jednoty Sokol v Hoře Kutné a župy Havlíčkovy, od č. 1 (1911) Věstník župy Havlíčkovy
Místo:Kutná Hora
Periodicita:10 x ročně, od č. 1 (1925) 1 x měsíčně
Příloha:
Vydavatel:Sokol kutnohorský, od č. 1 (1911) Župa Havlíčkova, od č. 1 (1925) předsednictvo sokolské župy Havlíčkovy v Německém Brodě, od č. 1 (1941) Sokolská župa Havlíčkova v Německém Brodě
Redaktor:František Hlávka, od č. 8 (1910) Květoslav Hlavatý, od č. 1 (1911) František Hlávka, od č. 1 (1925) František Hýbl, od č. 11 (1927) Jaromír Siegl, od č. 9 (1933) František Krátký, od č. 1 (1941) Jan Vraštil
Tisk:Adolf Švarc v KH, od č. 1 (1927) Antonín Novák v KH
Ročníky a čísla:Roč. 1, č. 1 (říjen 1910) - 10, Roč. 2 (1911), č. 1-10, Roč. 4 (1913), č. 2-8, Roč. 12 (1925), č. 1-12, Roč. 13 (1927), č. 1-12, Roč. 15 (1928), č. 1-12, Roč. 17 (1930), č. 1-12, Roč. 18 (1931), č. 1-11, Roč. 19 (1932), č. 1-12, Roč. 20 (1933), č. 1-4, 9-12, Roč. 21 (1934), č. 1-12, Roč. 22 (1935), č. 1-6, 9-11, Roč. 23 (1936), č. 1, 5-9, Roč. 24 (1937), č. 1-2, 4-12, Roč. 25 (1938), č. 1-11, Roč. 26 (1939), č. 1, 4-12, Roč. 28 (1941), č. 1-4 (5. dubna 1941)