Signatura:
Název:Zemědělský věstník
Podnázev:Časopis Zemědělské poradny při zemské rolnické škole v Kutné Hoře a hospodářských spolků a korporací s touto poradnou spolupracujících
Místo:Kutná Hora
Periodicita:6 x ročně
Příloha:
Vydavatel:Profesorský sbor zemské rolnické školy v Kutné Hoře
Redaktor:J. Chvojka
Tisk:Antonín Novák v KH
Ročníky a čísla:Roč. 3, č. 2 (duben 1936) - 6 (prosinec 1936)