Signatura:
Název:Živnostenská škola pokračovací
Podnázev:Zvláštní příloha "Školského Obzoru"
Místo:Kutná Hora
Periodicita:1 x měsíčně
Příloha:
Vydavatel:časopis Školský Obzor
Redaktor:Václav Jelínek
Tisk:Adolf Švarc v Kutné Hoře
Ročníky a čísla:Roč. 2, č. 7 (září 1912) - 12 (únor 1913)